Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Erasmus+
 
Conţinutul dosarului de candidatură

 

CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ

 

 

Dosarul de candidatură al cadrelor didactice pentru mobilităţi ERASMUS+ sau SEE de predare conţine:

  • formular de candidatură în care să se precizeze maxim 3 opţiuni pentru acelaşi spaţiu lingvistic;
  • curriculum vitae format Europass, redactat în limba în care se va desfăşura stagiul, semnat şi datat;
  • o scrisoare de motivare redactată în limba în care se va desfăşura stagiul;
  • invitaţie pentru efectuarea mobilităţii în scop de predare de la instituţia gazdă (pentru cel puţin una dintre cele 3 opţiuni) - opţional;
  • atestat de cunoaştere a limbii străine eliberat de instituţii specializate autorizate (opţional);
  • copie document de identitate şi permis de şedere (dacă este cazul);
  • propunere program de predare la instituţia gazdă, în limbă străină, utilizând formularul oficial - Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement;
  • scorul anual privind activitatea de cercetare ştiinţifică extras din Baza de date a cercetării, cu descrierea sintetică a activităţii.
  • descrierea activităţilor efectuate în ultimele 12 luni pentru internaţionalizarea UAB, lista nominală cursurilor predate studenţilor incoming Erasmus pe parcursul ultimului an academic, activităţile de coordonare a studenţilor outgoing şi incoming efectuate pe parcursul ultimelor 12 luni;
  • plan de valorificare a stagiului de predare.

 

(2) Dispoziţiile art. 10, al. 2 şi 3 se aplică în mod corespunzător.