Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Erasmus+
 
Conţinutul dosarului de candidatură

 

CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ

 

 

Dosarul de candidatură al cadrelor didactice pentru mobilităţi Erasmus+ de predare conţine formularul de candidatură în care candidaţii precizează: universitatea parteneră aleasă ca destinaţie, motivaţia, modul de valorificare a rezultatelor stagiilor anterioare Erasmus+ cât şi a stagiului ales, descrierea activităţilor efectuate în ultimele 12 luni pentru internaţionalizarea UAB, activităţile de coordonare sau de tutoriat a studenţilor Erasmus+ incoming sau outgoing pe parcursul ultimului an academic, propunere program de predare (Staff mobility agreement for teaching).