Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Erasmus+
 
Conţinutul dosarului de candidatură

 

CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ

 

Dosarul de candidatură pentru mobilităţi Erasmus+ de formare a personalului didactic, didactic auxiliar şi de cercetare şi a personalului nedidactic, conţine formularul de candidatură în care candidaţii precizează: universitatea parteneră aleasă ca destinaţie, motivaţia, modul de valorificare a rezultatelor stagiilor anterioare Erasmus+ şi a stagiului ales, descrierea activităţilor efectuate în ultimele 12 luni pentru internaţionalizarea UAB, propunere program de formare (Staff mobility agreement for training).