Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Erasmus+
 
Conţinutul dosarului de candidatură

 

CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ

 

Dosarul de candidatură pentru mobilităţi de formare a personalului didactic, didactic auxiliar şi de cercetare şi a personalului nedidactic pentru ERASMUS+ sau SEE, conţine:

  • formular de candidatură în care să se precizeze maxim 3 opţiuni pentru acelaşi spaţiu lingvistic;
  • Curriculum Vitae format Europass, redactat în limba în care se va desfăşura stagiul, semnat şi datat;
  • o scrisoare de motivare redactată în limba în care se va desfăşura stagiul;
  • copie document de identitate şi permis de şedere (dacă este cazul);
  • propunere program iniţial de formare, utilizând formularul oficial - Staff Mobility for Training Mobility Agreement;
  • plan de valorificare a stagiului de formare;
  • descrierea activităţilor efectuate în ultimele 12 luni pentru internaţionalizarea UAB, activităţile de coordonare a studenţilor outgoing şi incoming efectuate pe parcursul ultimelor 12 luni

(3) Dispoziţiile art. 10, al. 3 se aplică în mod corespunzător.