Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Erasmus+
 
Criterii de selecţie

 

CRITERIILE DE SELECŢIE

Selecţia studenţilor pentru acţiuni de mobilitate de studiu şi acţiuni de mobilitate de plasament se desfăşoară având în vedere constrângerile impuse de acordurile bilaterale încheiate cu partenerii internaţionali cu privire la termenele de nominalizare şi aplicaţie pentru participanţii la acţiuni de mobilitate, în sistemul Open Call, interviul de selecţie fiind organizat ori de câte ori este necesar.

 

Art. 10./Art. 33 Selecţia candidaţilor se face prin concurs, pe baza rezultatelor testului de competenţă lingvistică şi a interviului de selecţie, astfel:

a.       Testul de limbă străină – probă scrisă – va fi organizat şi evaluat de către membrul comisiei de selecţie – cadru didactic în cadrul Departamentului de Filologie al UAB (testul de limbă străină poate fi organizat pentru limbile engleză, franceză şi germană);

b.      Interviul  - este organizat de către comisia de selecţie, urmărindu-se evaluarea capacităţii de exprimare orală în limba străină respectivă, motivarea, interesul personal şi cunoştinţele elementare necesare unei bune desfăşurări a programului de studiu în timpul perioadei de mobilitate.