Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Erasmus+
 
Criterii de selecţie

 

CRITERIILE DE SELECŢIE

Interviul de selecţie va fi organizat centralizat la nivelul universităţii pentru activităţile de mobilitate a studenţilor şi personalului angajat pentru activităţi de mobilitate în scop de formare în cadrul acţiunilor KA103 şi KA107. Pentru activităţile de mobilitate pentru predare, interviul de selecţie este organizat de către comisii formate din reprezentanţii conducerii fiecărei Facultăţi (Decan, Prodecan, Director de Departament, Coordonator Erasmus pe Facultate), pentru acţiunea KA103 (Erasmus+ cu ţările Programului). În cazul activităţilor de mobilitate pentru predare în cadrul acţiunii KA107 (Erasmus+ cu ţările Partenere), interviul de selecţie este organizat centralizat la nivelul universităţii.

Lista candidaţilor şi data, ora şi locul unde se vor desfăşura interviurile vor fi afişate la avizierul Centrului de Relaţii Internaţionale, la avizierele facultăţilor şi pe site-ul UAB.

Interviul va urmări evaluarea capacităţii de exprimare orală în limba străină, motivarea, interesul profesional dar şi cunoştinţele elementare necesare unei bune desfăşurări a mobilităţii.

În situaţia în care, din motive obiective, un candidat nu poate participa la interviu, se va organiza interviu online, la o data şi oră convenite de comisie împreună cu acesta.

 

 

Departajarea studenţilor se va face pe baza unui punctaj, calculat astfel:

a.       Media ponderată a anului universitar precedent (sau a semestrului încheiat pentru studenţii din anul I)

Între 9,50 şi 10: 10 puncte

Între 9 şi 9,49 : 9 puncte

Între 8,50 şi 8,99: 8 puncte

Între 8 şi 8,49: 7 puncte

Între 7,50 şi 7,99: 6 puncte

Între 7 şi 7,49: 5 puncte

Între 6,50 şi 6,99: 4 puncte

Între 6 şi 6,49: 3 puncte

Între 5,50 şi 5,99: 2 puncte

Între 5 şi 5,49 : 1 punct

 

b.      Nota la interviul de selecţie, unde se analizează şi conţinutul dosarului de candidatură. Astfel, se pot obţine maxim 10 puncte pentru formularea clară a obiectivelor în proiectul de studiu, descrierea modului de valorificare a cunoştinţelor şi competenţelor dobândite în urma mobilităţii.

c.       Între 9,50 şi 10: 10 puncte

d.      Între 9 şi 9,49 : 9 puncte

e.       Între 8,50 şi 8,99: 8 puncte

f.        Între 8 şi 8,49: 7 puncte

g.       Între 7,50 şi 7,99: 6 puncte

h.       Între 7 şi 7,49: 5 puncte

i.         Între 6,50 şi 6,99: 4 puncte

j.        Între 6 şi 6,49: 3 puncte

k.      Între 5,50 şi 5,99: 2 puncte

l.         Între 5 şi 5,49 : 1 punct

 

Se mai acordă puncte pentru:

m.     Diplome, certificate, distincţii obţinute în învăţământul superior (ex. Diplome de participare la sesiuni de comunicări ştiinţifice, la concursuri şi competiţii, certificate care să ateste participarea la activităţi de cercetare sau servicii sociale/voluntariat etc.) - 1 punct pentru fiecare diplomă/certificat.