Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Erasmus+
 
Conţinutul dosarului de candidatură

 

CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ

 

 În vederea evaluării îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate, dosarul de candidatură al studenţilor pentru programul ERASMUS+ - mobilităţi de studiu - va cuprinde, în format electronic:

a. formular de candidatură, completat online pe platforma erasmus.uab.ro, printat şi semnat de către candidat (acesta fiind singurul document printat şi semnat pe care participantul îl predă Biroului Erasmus+);

b.  în cazul studenţilor Facultăţii de Teologie Ortodoxă este necesar acordul scris al chiriarhului;

c. copie document de identitate şi/sau permis de şedere (dacă este cazul);

d. adeverinţă de la secretariatul facultăţii care certifică statutul de student înmatriculat;

e. adeverinţă de la secretariatul facultăţii care demonstrează că studentul este beneficiar al unei burse sociale (dacă este cazul);

f. declaraţie pe propria răspundere cu privire la stagiile Erasmus+ efectuate în ciclul de studii corespunzător opţiunii prezente. (DESCARCĂ)

 

În vederea evaluării îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate, dosarul de candidatură al studenţilor pentru programul ERASMUS+ - mobilităţi de practică - va cuprinde, în format electronic:

a. formular de candidatură, completat online pe platforma erasmus.uab.ro, printat şi semnat de către candidat (acesta fiind singurul document printat şi semnat pe care participantul îl predă Biroului Erasmus+);

b. în cazul studenţilor Facultăţii de Teologie Ortodoxă este necesar acordul scris al chiriarhului;

c. copie document de identitate şi/sau permis de şedere (dacă este cazul);

d. adeverinţă de la secretariatul Facultăţii care certifică statutul de student înmatriculat;

e. declaraţie pe propria răspundere cu privire la stagiile Erasmus+ efectuate în ciclul de studii corespunzător opţiunii prezente. (DESCARCĂ)